Hendrar Prihadi, S.E, M.M
Jabatan : Ketua Dewan Pengawas
Keterangan :
H. Ateng Chozany Miftah, SE, M.Si
Jabatan : Ketua Dewan Pembina
Keterangan :
H. Sumanto, SH., MH.
Jabatan : Dewan Pengawas
Keterangan :
Prof. Dr. Abu Rokhmad, S. Ag., M. Ag.
Jabatan : Dewan Pakar
Keterangan :
DR. Bahrul Fawaid, SHI. , MSI
Jabatan : Ketua
Keterangan :
Joko Susanto, MH
Jabatan : Wakil Ketua III
Keterangan :
H. Moch Dimyati, S.Ag
Jabatan : Wakil Ketua I
Keterangan :
Drs. Muh Fekih
Jabatan : Wakil Ketua IV
Keterangan :
Aminuddin, SHI, MSI
Jabatan : Wakil Ketua II
Keterangan :
Nurul Yakin, S.Pd
Jabatan : Sekretaris
Keterangan :
H. Agus Haryadi, S.Ag, S. Pd
Jabatan : Wakil Sekretaris I
Keterangan :
Siti Marfungah, S. Pd
Jabatan : Wakil Sekretaris II
Keterangan :
H. Mad Sodikin, S. Ag
Jabatan : Bendahara
Keterangan :
Sukirah, S.Pd.I
Jabatan : Wakil Bendahara I
Keterangan :
Retno Wulandari, A. Md
Jabatan : Wakil Bendahara II
Keterangan :
Abdul Halim, S. Pd. I., MSI
Jabatan : Bidang Pendidikan
Keterangan :
Kis Triyantono, M. Pd
Jabatan : Bidang Pendidikan
Keterangan :
Siti Fadlilah, S. Ag, MSI
Jabatan : Bidang Pembinaan
Keterangan :
Hj. Nanik Zulfa, AH, S.Pd.I
Jabatan : Bidang Pembinaan
Keterangan :
Ahmad Daim, S. Ag, S. Pd
Jabatan : Bidang Penelitian
Keterangan :
H. Khaerudin, AH
Jabatan : Bidang Penelitian
Keterangan :
Komari, S. Ag, MSI
Jabatan : Bidang Pengembangan
Keterangan :
H. A. Susiono, S. Pd.I
Jabatan : Bidang Pengembangan
Keterangan :
Ruba'i, S. Ag
Jabatan : Bidang Organisasi
Keterangan :
Abdul Jawad RD, S. Pd
Jabatan : Bidang Organisasi
Keterangan :
Drs. Asror UM
Jabatan : Bidang Hukum & Advokasi
Keterangan :
Adv. Fandilla Susanti, SH, MH
Jabatan : Bidang Hukum & Advokasi
Keterangan :
Hj. Ariyani, SE
Jabatan : Bidang Humas & Kerjasama
Keterangan :
Maya Rumantir, S. AP
Jabatan : Bidang Humas & Kerjasama
Keterangan :
Andi Kurniawan, S. Kom, M. Kom
Jabatan : Bidang Humas & Kerjasama
Keterangan :
Suwanto, A. Md
Jabatan : Bidang Usaha
Keterangan :
Akhmad Muchibbin, S. Hum
Jabatan : Bidang Usaha
Keterangan :